عکس/ درون رآکتورهای فوکوشیما چه

می‌گذردPatogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن؟

 Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن


Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

Patogh98.Com | راکتورهای هسته ای ژاپن

نوشته شده در تاریخ شنبه 3 اردیبهشت 1390    | توسط: فرزاد    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()