همیشه قدرت استتار در حیوانات حافظ  جان آنها بوده است. ولی انسان
از این قدرت برای محافظت از خودش به ندرت استفاده  میکند، تصاویر زیر توسط
آقای Liu Bolin هنرمند چینی خلق شده است. او با تلفیق عکس  های پشت زمینه و
عکس های گرفته شده از انسان ها در همان نقطه آنها را محو میکند و  حالت استتاری
جالبی  را برای آنها به وجود میاورد. سعی کنید اشخاص را در تصاویر زیر 
پیــــدا کنید.


 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

همیشه قدرت استتار در حیوانات حافظ  جان آنها بوده است. ولی انسان
از این قدرت برای محافظت از خودش به ندرت استفاده  میکند، تصاویر زیر توسط
آقای Liu Bolin هنرمند چینی خلق شده است. او با تلفیق عکس  های پشت زمینه و
عکس های گرفته شده از انسان ها در همان نقطه آنها را محو میکند و  حالت استتاری
جالبی  را برای آنها به وجود میاورد. سعی کنید اشخاص را در تصاویر زیر 
پیــــدا کنید.


 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون


 
SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 تیر 1390    | توسط: فرزاد    |    | نظرات()